Recenze knihy ABY POROD NEBOLEL

Recenze MUDr. Judity Hofhanzlové:

„Aby porod nebolel“ je především osobním příběhem Lucie. Příběhem, na jehož počátku si jako budoucí matka položila otázku: „Proč by měl porod bolet?“ Nevšední otázka, za kterou následoval nevšední příběh ženy, maminky, matky. Její zkušenost ze čtyř porodů je jedinečná svou ženskou přirozeností, pro čtenáře strhující opravdovostí prožitého.

Na trhu můžeme najít mnoho dobrých knih provázejících ženy těhotenstvím a připravujících k porodu. Vedle této knihy však jaksi pohasínají. Uvědomíme si, že jsou neosobní příručkou, zapomínající duši ženy. Paní Lucie představuje světu především duši ženy – matky, na kterou se za posledních pár desítek let v těhotenství a při porodech nějak pozapomnělo, ale která je pro zdárný průběh těchto „ženských“ událostí naprosto nepostradatelná.

Úžasné, pro nás ženy tak nadějeplné, když se v porodním příběhu paní Lucie Groverové mění bolestný křik ve zpěv a utrpení při porodu v silný, radostný a bezbolestný životní prožitek.

Příprava k porodu nezůstává, jak je zvykem jen v rovině fyzické, ale důraz se klade také na oblast myšlenkovou (vizualizace, afirmace, pozitivní myšlení, ochrana před vším negativním) a spirituální (rituály, modlitby, automatická kresba).

Publikace je jedinečná v upozornění na možnost psychosomatických vlivů při těhotenských, porodních a poporodních potížích či komplikacích. Je průkopníkem širšího rozhledu ve vnímání mateřství, s vědomím možného vlivu předchozích generací na současné těhotenství, porod, kojení. Nikdo z porodníků nespojuje komplikace matky s potížemi babičky či prababičky. Většinou už vůbec není v těchto kruzích známo, jak s tím pracovat. Znalost souvislostí v rodinném systému a její terapie se stává prevencí opakování těhotenských nebo porodních komplikací.

Jako lékařka jsem si nemohla vtlouct do hlavy, co že se to děje v první, druhé a třetí době porodní.

Akademické, „mužské“ pojmenování. V průběhu vlastního porodu jsem nerozeznala žádnou z těchto fází. Jak přesné jsou doby porodní paní Groverové: „Klid – moře – vlny – vítr – déšť – bouře – klid“.

Vynikající je též etymologický slovník, umožňující hlubší porozumění, upozornění na průběh porodních procesů u zvířat, protože jejich pudovost může být pro nás zdrojem poučení.

V neposlední řadě si cením její odvahy vyslovit se o věcech nepřirozených, např. vyšetřování žen gynekology – muži. Mateřství bylo vždy doménou žen. Rovněž zmínka o přirozené antikoncepci metodou symptotermální je pro ženy velmi dobrou informací.

Závěrem bych chtěla říct, že tento příběh nám dává odvahu a naději, učí nás, že i v jiných sférách života, žen i mužů, mladých i stárnoucích, v tichosti, nerušení, sami v sobě, můžeme odhalit netušené možnosti. Spolehnutím se na vlastní pocity, převzetím odpovědnosti za život svůj a svých dětí, můžeme „vzít život do vlastních rukou“ a zažít to obdivuhodné a vzácné „postavení se na vlastní nohy“, jak se to v mateřství podařilo paní Lucii Groverové.

25.1.2011 v Ráji, MUDr. Judita Hofhanzlová

Lucie TaRa Groverová
Autorka knihy Aby porod nebolel, lektorka sebepoznávacích seminářů, kurzů prenatální přípravy prostřednictvím kresby v Maitree a mateřských a rodinných centrech a centrech osobního rozvoje v celé ČR i na Slovensku. Nezávislá publicistka, propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství a lidství...