Pro příštích sedm generací 

Český projekt pro návrat důstojného příchodu člověka na svět

Zakladatelka projektu: Lucie Suchá Groverová

Návrat důstojného a vědomého příchodu člověka na svět

Současný stav ve světě je kritický a je potřeba ho měnit.
Jeden ze způsobů je změna již v počátku lidského života.Je velmi důležité vnést do lidského vědomí skutečnost, že způsob početí, prožívání těhotenství a následující příchod Lidské bytosti na svět naprosto zásadně ovlivňuje kvalitu a charakter celého života jedince, společnosti, naší planety….. 
Těhotenství je v současné společnosti pojímáno spíše jako nemoc a porod jako operace, ke které je přistupováno technickým způsobem. Je narušený přirozený proces, včetně nezbytných stále probíhajících interakcí mezi matkou a dítětem což způsobuje citovou deprivaci člověka, destruktivitu a technokratický přístup k životu. 

Velká část nynějších obyvatel planety Země je zasažena touto citovou deprivací. Velká část současné lidské populace a to i napříč generacemi, prožila své prenatální období v době kdy tzv.odborníci tvrdili, že dítě v lůně matky je necítíci, nicnevnímající plod a podle toho s ním bylo také zacházeno.Velká část z nás byla porozena výše zmíněným způsobem, po porodu na dlouhé hodiny odebrána své matce, nekojena…..Mnohé matky své děti bezprostředně po narození ani neviděly, natož aby jim byli přiloženy na tělo a mohl probíhat natolik důležitý proces primárního navázání pozitivních emočních vazeb…..Všechny tyto a jiné související skutečnosti mají na jedince potažmo společnost naprosto zásadní dopad. 

Cíle projektu:

Hlavní cíl:

  • dosáhnout návratu důstojného a vědomého příchodu na svět člověka a jeho následné udržování 

Dílčí cíle: 

  • vytvářet prostor pro otevřené povědomí o skutečném významu početí, těhotenství a porodu
  • zprostředkovávat všestranné informace o různých způsobech přirozených porodů napříč kulturami a vnést do lidského vědomí skutečnost, že způsob početí, prožívání těhotenství a následující příchod Lidské bytosti na svět naprosto zásadně ovlivňuje kvalitu a charakter celého života jedince, společnosti, naší planety.

Tento projekt je realizován ve spolupráci s třinácti domorodými babičkami a jejich ambasadorkou Jyoti - Jeneane Prevatt PhD a překladatelkou knihy Pro příštích sedm generací Julií Macháčkovou.