Prenatální komunikace s děťátkem v bříšku

PROSTŘEDNICTVÍM ZPĚVU

Naše tělo je složeno ze 70% z vody a voda, jak známo, vede zvuk – vibrace třikrát rychleji než vzduch. Znějící hlas vytváří vibrace, které se díky vodě velice rychle šíří celým tělem. Takto se buňky organismu dokáží pomocí hlasu „vyladit“ na určitou vibraci. Připustíme-li, že naše myšlenky jsou též jistou formou vibrací, jen mnohem jemnější než zvuk, pak se nabízí snadné vysvětlení komunikace mezi matkou a dítětem. Matka svými myšlenkami i psychickým rozpoložením komunikuje s dítětem v plodové vodě a dítě na tyto impulzy citlivě reaguje a odpovídá.

Při zpěvu dochází ke zklidnění a prohloubení dechu, který má vliv na mozkovou aktivitu; zklidnění dechu má za následek zpomalení mozkových vln, zrelaxování mysli, což je spojeno s celkovým uvolněním těla. Hluboké dýchání současně zlepšuje prokrvení a okysličení tělesných tkání. Rozeznění hlasu rozezní celého člověka a jeho vodní systém. Při zpěvu se navíc uvolňují endorfiny – hormony radosti, díky kterým se naše nálada okamžite zlepší a tělo se snadno uvolní. Na tyto změny dítě velmi pozitivně reaguje.

Zpívá-li matka během těhotenství a porodu, dává tak svému dítěti více impulzů, více klidu i lásky. Takovéto prozpívané období se matce i dítěti bohatě vrátí, a odrazí se na jejich vzájemném vztahu v dalších obdobích společného života.

Text je inspirovaný hlasovou pedagožkou Monikou Šramlovou.

PROSTŘEDNICTVÍM KRESBY

V této úvodní části soustředím pozornost pouze na rozvinutí automatické kresby pro účely relaxační a komunikační. Základem jejího správného používání je přirozené zvládnutí první fáze – uvolnění ruky. Nyní budou následovat doporučení, jak navodit přiměřeně inspirativní prostředí pro první důležitou etapu rozvoje kresby.

Před vlastní kresbou si rozložte barevné pastely, olejové křídy, tužky. Nejprve chvíli zklidněte svoji mysl, volně dýchejte a prohlížejte si barvy. Stane se, že vaši pozornost upoutá jedna z nich. Budete-li prejíždět rukou nad barvami, najednou vás jakoby určitá pastelka zahřeje, přitáhne jako magnet. V tu chvíli je jasné, že ji použijete. Nyní položte kreslicí nástroj na papír a počkejte, až pocítíte mírný tlak v prstech a tužka vám začne tvořit první linii. Loket ponechte nad podložkou a nesnažte se ruku vést vedomě. Zkuste jí dovolit, aby se sama projevila. První program, který si ovšem zadáte do mysli, se bude týkat omezení kresby pouze na papír. Někdy se stává, že vás tužka vede mimo něj, a tudíž je vhodné přece jen zařídit na samém začátku jistou kázeň. Zůstaňte v klidu a vyčkejte, až se kreslení samo zastaví. Potom může následovat výměna barvy a kresba bude pokračovat. Jakmile poznáte, že už se žádná barva tzv. nehlásí, považujte kresbu za ukončenou. Během procesu uvolňování ruky nezasahujte různými přáními a otázkami do pohybu ruky. V tomto momentu jen fixujte skutečnost, že vám kresba funguje.

Při jakémkoliv způsobu kresby jsou výsledkem velmi inspirativní obrazy a v případě prenatální komunikace pocit velice blízkého vztahu s dětátkem a krásně využitý čas,který má vliv na vzájemnou důvěru a důstojnost budoucího života.

Autorka kreseb Lucie Suchá Groverová, část textu je z knihy Evy Suttnerové Automatická kresba ARTRELAX

Zajímá vás komunikace s dítětem prostřednictvím kresby?

Přijďte na workshop Prenatální komunikaci prostřednictvím kresby

Nabízím také individuální diagnostiku či komunikaci prostřednictvím automatické kresby – více na stránce osobní konzultace.

Lucie TaRa Groverová
Autorka knihy Aby porod nebolel, lektorka sebepoznávacích seminářů, kurzů prenatální přípravy prostřednictvím kresby v Maitree a mateřských a rodinných centrech a centrech osobního rozvoje v celé ČR i na Slovensku. Nezávislá publicistka, propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství a lidství...