Putování světem vnějším i vnitřním

Autorské čtení Lucie S. Groverové

z knih Bosonahé příběhy a Aby život nebolel

Přijměte srdečné pozvání na putování světem vnějším i vnitřním prostřednictvím autorského čtení z knih Bosonahé příběhy a Aby život nebolel spisovatelky Lucie Suché Groverové.

Můžeme společně podpořit vědomí toho, že rodina je živý organismus a když se všichni její členové propojí mohou se dít (dějí se) zázraky.

Aby život nebolel

aneb ve smíru s Vesmírem

Příběhy, které píše život sám. Krásných příběhů, vtipných, s pointou a poučením, moudrostí, která obsahuje poselství o tom, že rodina je živý organismus a když se všichni její členové propojí, mohou se dít (dějí se) zázraky.

Bosonahé příběhy

Putování světem vnitřním a vnějším

Tato kniha je plná příběhů o putování světem vnitřním i vnějším a zároveň svědectvím toho, že s partnerstvím, rodinným životem a rodičovstvím život nekončí. Naopak, nabízí krásnou příležitost objevit a realizovat sebe samé.

Můžeme se společně zastavit a třeba i objevit své vlastní tempo, prostřednictvím čtení o tom, že děti a zdravě prožité rodičovství otevírají možnost se zpomalit a uvnitřnit. Můžeme se společně zamyslet nad tím, zda má smysl otvírat "třinácté komnaty" a "Pandořiny skřínky" a také nad tím, že partnerstvím a rodičovstvím život rozhodně nekončí. Naopak. Nabízí příležitost objevovat a realizovat sebe samé. Setkání nad příběhy z obou knih je zároveň i zprávou o tom, že za dobro - družstvím není potřeba jezdit světa kraj a i když je fajn projet pospolu kus Evropy, může být zajímavé ho vnímat v každodenním životě. Máme vždy otevřenou možnost pohybovat se na dvou souběžných rovinách, ve dvou světech a udržovat mezi nima rovnováhu. Rovnováhou ve svém vlastním životě můžeme přispívat k rovnováze na planetě Zemi, potažmo celém Vesmíru.

Čtení z knihy Bosonahé příběhy

Chcete, abych k vám přijela číst?