Aby porod nebolel

Originální vykládací karty a pracovní kniha

Lucie Suchá Groverová a Monika Riljaková

Celosvětově unikátní originální vykládací karty (včetně pracovní knihy) NEJEN pro ženy v očekávání

To jakým způsobem přijdeme na svět, ovlivňuje celý náš život ať už si to uvědomujeme či nikoliv.

Díky tzv. limbickému otisku, který získáváme během porodu, vstupujeme do života s vzorci chování, které nás buď posilují, nebo naopak oslabují či dokonce díky nim zůstáváme v roli oběti, případně si je předáváme z generace na generaci. 

Prostřednictvím vykládacích porodních karet se můžete podívat právě na to, který vzorec chování vás v té které chvíli a životní oblasti ovlivňuje, ale také zároveň poodkrýt způsob řešení, kudy z mnohdy bludných kruhů ven, nebo jak se do nich vůbec nedostat. Karty jsou také skvělou pomůckou při komunikaci s dítětem během prenatálního období. Jejich prostřednictvím může dítě vyjádřit co prožívá ať už ve vztahu s maminkou, tatínkem, sourozencem... okolím, ale také třeba gynekologem, porodní asistentkou či porodníkem, které přizvete do tak jedinečného procesu jako je lidské zrození.

Komunikací s dítětem během těhotenství budujete základ jeho sebe-vědomí. Právě ve chvíli, kdy ho berete na vědomí, může vznikat vědomí "já jsem". Existuji. Pevný základ do celého dalšího života.Doba kdy bylo dítě během těhotenství povážováno za pouhopouhý vyvíjející se nevědomý "plod", je pryč.  I ještě nenarozené děti používají celou škálu smyslů.

Práce s kartami je zároveň součástí předporodní přípravy a příspěvkem pro co nejpřirozenější příchod lidské bytosti na svět.

Co se o kartách říká?

Milá Lucie, přečetla téměř všechny Tvé knihy a nyní mne čtvrtým těhotenstvím provádí Aby porod nebolel – krásně zpracované karty, díky kterým si snadno tvořím vlastní afirmace k porodu.
Tereza Hoškovámatka 3 dcer - 4. na ceste a majitelka obchůdku juliestore.cz