Přednášky v rámci
Světového týdne respektu k porodu

Praha

20.5. 2023 od 16:00h Velký sál

IN UTERO PO ČESKU ANEB 9 PRENATÁLNÍCH INTEGRACÍ/ZASVĚCENÍ
 

hodinová přednáška

Víš, že se během prenatálního období nevyvíjí pouze tělesná schránka, ale také mentální a energetická? Víš, že vývoj všech těchto tří oblastí se vzájemně doplňuje a vědomá cesta prenatálním obdobím je základ naší schopnosti pohybovat se zdravě a bezpečně reálnou realitou? Víš, že devět měsíců prenatálního života, je zároveň důležitý čas na absolvování devíti lekcí, integrací, témat, zasvěcení? A víš, že většina z nás dříve narozených o tyto integrace přišlo díky materialistickému přístupu současné společnosti? Je čas návratu do své síly. Je čas léčení. Porod nám do života vkládá pomyslný manuál k prožívání sebevědomého života a vztahů naplněných láskou a důvěrou. Ponořte se do tajů a krásy přirozeného porodu. Porodu, který přinese do života vašeho dítěte pevný základ pro zdraví, sebevědomí, mezilidské vztahy i pro vztah k životu jako takovému. Říká se (a potvrzuje to i genetika), že náš vlastní porod přímo ovlivňuje to, jak přijde na svět naše dítě. Nahlédněte pod pokličku toho, co všechno ve skutečnosti příchod člověka na svět ovlivňuje, jaký vliv má rodinný systém ve kterém žijeme, nebo který zakládáme. Jaký vliv mají předchozí generace a jejich způsob myšlení, chování, žití. Jak s porodem souvisí psychosomatika? Pochopení souvislostí je důležitý vklad pro přípravu bezpečného prostředí pro příchod vašeho dítěte. Porod totiž není jen jeden den v životě člověka, ale dává základy k jeho prožívaní navždy. Tak jak se rodíme, také žijeme a ovlivňujeme tím celou společnost.
Vše, co se během porodu stane, přímo ovlivní celý život dítěte potažmo dospělého člověka.
www.luciegroverova.cz

facebook.com/luciegroverova

instagram.com/lucie_tara_groverova