Intuitivní kresba – aneb všechno „zlé“, může být velký dar

V rámci individuálních terapií, pracujeme čas od času i s intuitivní/automatickou kresbou. Jednoho dne se na mne obrátila žena, které v pátém měsíci těhotenství zemřelo děťátko. Kromě toho, že chtěla situaci přijmout, potřebovala ji především pochopit. Její otázka zněla PROČ? Proč se to stalo? Proč nás naše holčička opustila? Proč odešlo dítě na které jsme tak dlouho čekali?
Prostřednictvím kresby jsme se dozvěděly, že příčina, proč se děťátko takto rozhodlo, proběhla už někdy v období třetího měsíce. Dále vše směřovalo k otci. Dva základní údaje. Třetí měsíc a otec dítěte.

Stalo se tou dobou něco? Byla otázka, kterou jsem ženě položila.  Vyprávěla o tom, jak se tou dobou její muž rozhodl, že pojede do Himalájí. Na cestu měli jet původně oba, ale ona vzhledem k těhotenství cestu následně odmítla. „Víte, kdybych čekala kluka, asi by nikam nejel. Ale protože to byla holka, rozhodl se, že pojede sám, i když  jsem s tím nesouhlasila.“ Jistě se vám nabízí otázka, proč ten rozdílný přístup, a na to samé jsem se zeptala i já.

Celá podstata této situace byla v tom, že muž, ale i jeho otec a jak se ukázalo i otec ženy samotné, pokládaly ženy za méněcenné. Kdyby bylo dítě mužského pohlaví, muž by kvůli němu cestu zrušil. Protože to však bylo pohlaví ženské, neměl potřebu cokoli ze svých plánů měnit. Rodinný model. V tomto případě se ne náhodou propojili dva lidé se shodným vzorcem. Muž je v rodině dominantní, žena se přizpůsobuje. Holčička velmi výrazným způsobem upozornila na to, že v rodových liniích těchto dvou lidí, je téma, které je potřeba vzít na vědomí, a pokud chce pár nadále prožívat život harmonicky, je na čase mužské a ženské role uvést do rovnováhy.
Takže třeba i takto…
Stanovit si zdravé hranice znamená být poctiví k sobě i k li­dem okolo, což je očekávaný a obvyklý aspekt každého vztahu. Své emoce můžeme vyjadřovat svobodně, upřímně, s citlivostí a láskou. 

Pokud vás téma kresby jako prostředníka komunikace s dítětem v období těhotenství (ale nejen během těhotenství) zajímá, můžete se s ní setkat na workshopech, které provázím, ve všech mých knihách či v rámci individuálních terapií.
At‘ jsme všechny Bytosti št’astny.
Lucie TaRa Groverová
Autorka knihy Aby porod nebolel, lektorka sebepoznávacích seminářů, kurzů prenatální přípravy prostřednictvím kresby v Maitree a mateřských a rodinných centrech a centrech osobního rozvoje v celé ČR i na Slovensku. Nezávislá publicistka, propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství a lidství...